Dây data USB 2.0 (Data Link) truyền dữ liệu giữa các máy tính dài UGREEN US166

0495.000

Dây data USB 2.0 (Data Link) truyền dữ liệu giữa các máy tính dài UGREEN US166

  • Cho phép bạn chia sẻ tệp tin giữa 2 máy tính thông quả cổng USB
  • Tốc độ copy tối đa 480 Mbps.
  • Thời gian copy 1 GB ~ 25s.
  • Không giới hạn dung lượng chia sẻ.
  • Bạn dễ dàng chia sẻ phim 3D, bluray dung lượng15-20GBchỉ trong vài phút.
  • Có thể dùng chuột điều khiển 2 máy. Di chuyển dễ dàng từ màn hình máy 1 sang máy 2.
  • Thiết kế đặc biệt dành cho máy tính bảng và laptop..
Dây data USB 2.0 (Data Link) truyền dữ liệu giữa các máy tính dài UGREEN US166
Dây data USB 2.0 (Data Link) truyền dữ liệu giữa các máy tính dài UGREEN US166